Svatby

Kvůli rozsáhlé stavební činnosti, která je pro následující období plánována ve hradním paláci (provedení zásadních restaurátorských prací a celkové památkové obnovy paláce včetně Rytířského sálu, úprava a modernizace některých expozic), nebude možné v roce 2022 konání svateb na Kunětické hoře. Děkujeme za pochopení.

 • Z jakých oddacích míst si u nás jinak můžete vybírat?
  Záleží, o jaký typ sňatečného obřadu máte zájem. Občanské svatební obřady provádíme v Rytířském sále nebo ve venkovních prostorách hradního nádvoří, a to vždy dle domluvy se zájemci tak, jak vyplyne z informačních schůzek. V kapli svaté Kateřiny se mohou konat výhradně církevní svatební obřady.

Občanské svatby

 • Co všechno vám můžeme nabídnout? 
  Reprezentační Rytířský sál v přízemí hradního paláce zdobený bohatou sklípkovou (neboli diamantovou) klenbou včetně dekorace v podobě kulturního mobiliáře (např. halapartny, partyzány, velkoformátové obrazy šlechticů ze 17. století, replika historické zbroje apod.). Okna sálu zdobí barevné vitraje s erby majitelů hradu. Některé kusy nábytku, který je vystaven v Rytířském sále a bývá používán i během obřadů, navrhl ve dvacátých letech dvacátého století přímo pro Kunětickou horu známý architekt Dušan Jurkovič (Luhačovice, Pustevny, Nové Město nad Metují apod.).
  Svatební obřad lze uskutečnit i na terase hradního nádvoří, pod širým nebem, u nově vybudovaného kamenného oltáře, s hradním palácem za zády a prvorepublikovými ořešáky po boku.
  Kromě toho se postaráme o květinovou výzdobu na obřadní stůl (je vytvářená na zakázku výhradně pro tyto účely) a ve spolupráci s oddělením matriky pardubického magistrátu též o slavnostní přípitek pro novomanžele, podávaný v ručně vyráběných skleněných pohárech. Pro svatebčany a jejich doprovod dále udělujeme povolení k vjezdu na přístupovou komunikaci pro osobní vozy s možností parkování před pátou bránou, tj. prakticky přímo před hradem. Hradní areál poslouží jako originální kulisa pro vaše svatební fotografie. Atmosféru slavnostní chvíle umocní i živá hudba, kterou s ohledem na akustiku historického prostoru a charakter místa doporučujeme (výběr je na vás; v případě zájmu poskytneme kontakt na profesionální hudebníky - cenu za případný hudební doprovod pak účinkující účtuje zvlášť v závislosti na podobě tohoto programu a počtu účinkujících).
 • Jaká je cena?
  - varianta Rytířský sál: 4.500 Kč včetně DPH
  - varianta nádvoří: 6.500 Kč včetně DPH
  Nájemné je splatné kdykoli po podpisu smlouvy (nejpozději však 15 dnů před obřadem) v hotovosti na pokladně hradu v její otevírací době.
   
 • Kde najdete seznam volných termínů? 
  Plánované stavební práce v hradním paláci neumožní pro rok 2022 konání svatebních obřadů na Kunětické hoře, proto aktuálně nejsou vypsány žádné svatební termíny.
  Rezervace termínů jinak provádí matrika pardubického magistrátu online - máte-li zájem o svatbu na Kunětické hoře, klikněte sem. Elektronický formulář vás velmi jednoduše provede výběrem dne a hodiny obřadu. Není-li v nabídce požadované datum klikatelné, pak buď daný den nebyl uvolněn pro svatební obřady, nebo jsou již všechny oddací termíny z daného dne rezervovány. Rezervační formulář s nabídkou termínů pro další rok bývá k dispozici obvykle začátkem prosince. Svatby u nás mohou teoreticky probíhat od dubna do října (oddací dny jsou pátky a soboty). Hrad dodá matrice vždy jednou ročně na podzim návrh možných svatebních termínů, matrika z něj následně provede finální selekci a definitivní termíny pak nabídne od prosince veřejnosti k rezervacím prostřednictvím svého online formuláře.
 • Termín je zarezervovaný – co dál?
  Po zamluvení termínu a návštěvě matriky (která se s vámi po vyplnění formuláře spojí) se následně zúčastníte osobní schůzky na hradě, která by měla proběhnout nejpozději čtyři týdny před svatbou. Je to příležitost podrobněji se seznámit s podobou svatebního obřadu, prohlédnout si v klidu oddací místo, vyřešit nezbytnou administrativu, prostor je i pro případné dotazy, přání, připomínky apod. Uskutečnění obřadu musí v daném čase splňovat podmínky platného vládního nařízení (maximální počet zúčastněných osob, nošení roušek a jiné) a dále podmínky ze strany poskytovatele prostor, o kterých budou svatebčané informováni. Schůzky se mohou zúčastnit max. 2 osoby + 1 zaměstnanec správy objektu. Schůzku je nutné předem domluvit na níže uvedených kontaktech. S sebou si, prosím, přineste platný občanský průkaz a dokumenty z magistrátu, které vám potvrdíme. Další informace vám rádi poskytneme na telefonu +420 466 415 428 nebo +420 725 507 500, či na e-mailové adrese kunetickahora@npu.cz.

Církevní svatby

 • Církevní svatby se konají v kapli sv. Kateřiny, jde o menší prostor s kapacitou přibližně 40 osob a k dispozici je i terasa u kaple s krásným výhledem na Pardubicko, Chrudimsko a Železné hory. Poplatek vybíraný správou hradu činí 4.500 Kč včetně DPH. V ceně je pronájem oddacího místa a základní květinová výzdoba. V případě tohoto typu svatby je vhodné kontaktovat farnost v Sezemicích a domluvit podrobnosti, včetně termínu, který je nutno konzultovat též se správou hradu (abychom zamezili případným kolizím s kulturními, společenskými nebo např. stavebními akcemi).

  Plánované stavební práce v hradním paláci neumožní pro rok 2022 konání svatebních obřadů na Kunětické hoře.

  Po zarezervování termínu se snoubenci následně účastní osobní schůzky na hradě, která by měla proběhnout nejpozději čtyři týdny před svatbou. Je to příležitost podrobněji se seznámit s podobou svatebního obřadu, prohlédnout si oddací místo, vyřešit nezbytnou administrativu, prostor je i pro případné dotazy, přání, připomínky apod. Uskutečnění obřadu musí v daném čase splňovat podmínky platného vládního nařízení (počet osob, nošení roušek a jiné) a dále podmínky ze strany poskytovatele prostor, o kterých budou svatebčané informováni. Schůzky se mohou zúčastnit max. 2 osoby + 1 zaměstnanec správy objektu. Schůzku je nutné předem domluvit na níže uvedených kontaktech. S sebou si, prosím, přineste platný občanský průkaz. Další informace vám rádi poskytneme na telefonu +420 466 415 428 nebo +420 725 507 500, či na e-mailové adrese kunetickahora@npu.cz.

  Pro svatebčany a jejich doprovod udělujeme povolení k vjezdu na přístupovou komunikaci pro osobní vozy s možností parkování před pátou bránou, tj. prakticky přímo před hradem. Hradní areál poslouží jako originální kulisa pro vaše svatební fotografie.

Upozornění: kvůli rozsáhlým stavebním pracím, které budou v následujícím období probíhat ve hradním paláci, neumožní správa hradu pro rok 2022 konání svatebních obřadů na Kunětické hoře.