Přístupnost

Prohlídkový okruh věnovaný architektu Dušanu Jurkovičovi a záchraně hradu Muzejním spolkem v dobách první republiky je částečně bezbariérový. Ostatní okruhy nikoli.
 

Kunětická hora, na jejímž vrcholu (307 m n. m.) se nachází stejnojmenný hrad, je kopec převyšující okolní rovinatý terén o víc jak 80 metrů. Od parkoviště k hradu je zapotřebí zdolat úsek o délce přibližně 700 metrů, a to pěšky (na přístupové komunikaci platí zákaz vjezdu motorových i nemotorových vozidel). Asfaltová cesta dosahuje sklonu 6 %,
místy 10 %, ke konci výstupu na kopec i 13 %.
 

 

Podél silnice jsou rozmístěny srubové lavičky, v hlavní sezóně lze využít služeb Kunětického expresu (motorový výletní vláček jezdící v pravidelných intervalech od Perníkové chaloupky ke hradní studni a zpět). Návštěvníci s pohybovým omezením či s nějakým jiným výraznějším zdravotním problémem mohou po předchozí domluvě se správou hradu vjet do zákazu vjezdu a zaparkovat své vozidlo podle instrukcí buď v prostoru u studny (mezi 3. a 4. bránou; pozor ale, ať nezablokujete točnu vláčku), či před 5. bránou (poblíž vstupu do areálu objektu). Ohlaste se vždy u obsluhy parkoviště, bude vás navigovat.


Do pokladny umístěné v barevné dřevostavbě vedle kiosku se dostanete z centrálního nádvoří po cca pět metrů dlouhém mírném stoupání po hrbolaté pískovcové dlažbě. Interiér má pokladna světlý, prostorný, s rovným dlážděným povrchem, u vstupu (rozevíratelné dvoukřídlé dveře) je třícentimetrový dřevěný práh. Pokud se dovnitř nedokážete dostat sami, nebojte se, prosím, požádat o přivolání pokladních - rádi pomůžeme. Nádvoří (nepravidelná, "hrbolatá" pískovcová dlažba) s lavičkami je v návštěvní době volně přístupné, terén pod kaplí směrem k hradnímu paláci stoupá (toto stoupání tvoří úsek o délce 13 metrů s 13% sklonem, poté až ke vstupu do paláce opět rovina). Toalety pro veřejnost se nacházejí na jižní straně nádvoří a nedávno prošly výraznou rekonstrukcí. Jsou relativně prostorné, ale v kabinkách scházejí madla a obecně nejsou ještě příliš uzpůsobeny pro návštěvníky používající vozík. Bezbariérové toalety jsou k dispozici v prohlídkovém okruhu Dušan Jurkovič, básník dřeva (na požádání zpřístupní obsluha pokladny).

Přístupnost prohlídkových tras

 • Okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva (částečně bezbariérový):
  do vestavby s expozicí o architektu Jurkovičovi, prvorepublikové záchraně hradu a jeho stavebním vývoji je zabudována výtahová plošina, která vás vyveze do výstavních prostor. Z vestavby s plně bezbariérovou expozicí se na vozíku lze po nájezdu dostat ještě do šesté brány, konkrétně do historického Jurkovičova Zeleného salonku. Do vyšších pater brány a do jejích půdních prostor pak vede dřevěné schodiště se zábradlím.
  Určitě je dobré se před návštěvou tohoto okruhu dopředu ohlásit, abychom vám mohli být k dispozici (zprovoznění a obsluha plošiny, instalace nájezdů...).
 • Okruh Kaple (není bezbariérová):
  na terasu ke kapli vede 25 schodů, schodiště je opatřeno zábradlím. Před vstupem do kaple se nachází dalších 5 vysokých kamenných schodů. V kapli se lze během výkladu posadit do kostelních lavic.
 • Okruh Hradní palác s věží (není bezbariérový):
  s vozíkem se dostanete na palácové nádvoří, kde probíhají výklady o historii. Můžete nahlédnout do reprezentačních prostor Rytířského sálu, případně za pomoci asistence zdolat 3 schody a sál přímo navštívit. Totéž platí, chcete-li se podívat do severní části paláce (naproti Rytířskému sálu, 3 vysoké kamenné schody a vysoký dřevěný práh). Povrch palácového nádvoří je rovný, tvoří jej pískovcová dlažba.  Přístup do vyšších pater a do sklepních prostor už komplikuje schodiště. Návštěvníci, kteří vozík nepoužívají, mají situaci o něco snazší. Schodiště různých délek a typů se v této prohlídkové trase vyskytují od sklepení až do věže, nicméně jsou vždy předělena expozicemi bez větších bariér. Schodiště lemuje zábradlí, po paláci jsou rozmístěny lavičky, kde si lze kdykoliv odpočinout a nabrat sil. Výhodou Kunětické hory je, že si palác procházíte vždy samostatně. Tempo prohlídky můžete tedy bez problému uzpůsobit vlastním potřebám, fyzické kondici a aktuálnímu zdravotnímu stavu.

→ Aktuální servis služeb osobám se specifickými potřebami, poskytovaný územní památkovou správou na Sychrově, pod kterou spadá i Kunětická hora, najdete v tomto odkazu. Užitečnou pomůckou je rovněž projekt Konta Bariéry Mapy bez bariér (obsahuje popis situace na oblíbených turistických cílech v České republice, státních i nestátních).