Přírodní rezervace Baroch

Leží jižně od obce Hrobice. Jedná se o zazemněný rybník, kde se nacházejí ojedinělá lesní a luční společenství a zároveň je vyhlášenou ornitologickou lokalitou.

Související památky

Baroch, pozůstatek kdysi rozsáhlé pernštejnské rybniční soustavy, si oblíbili třeba bukač velký, husa velká, kachna divoká, chřástal vodní, chřástal kropenatý, chřástal malý, rákosník velký, moták pochop a další zástupci ptačí říše. Rákosový porost poskytuje útočiště pro mnoho druhů vážek a chráněných obojživelníků jako jsou čolek obecný a velký, blatnice skvrnitá nebo rosnička zelená. Navíc tu přebývá i volně žijící stádo divokých koní.